Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ohjausryhmälle on toimitettu projektiryhmän näkemykset hankkeen jatkon kolmesta eri vaihtoehdosta (PDF), vaihtoehdot A, B ja C. Lisäksi tutustuttiin Arin kokoamaan esitykseen. Materiaalit lisätään hankesivuille (ohjausryhmän kokousmuistion liitteiksi (PDF).

Käytiin keskustelua vaihtoehdoista eri kirjastojärjestelmien näkökulmista.

...