Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ilmoita museosi kiinnostuksesta tai muutostarpeesta Finnaan ja Europeanaan liittyen!

Vastaamalla kyselyymme voit ilmoittaa museosi kiinnostuksesta julkaista uusia aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa. Voit kertoa meille myös muutostarpeesta, esim. jos museosi on jo julkaissut aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa, mutta olette ottamassa uutta kokoelmanhallintajärjestelmää käyttöön ja haluatte vaihtaa sen Finna/Europeana-aineistojen tietolähteeksi.

...

HUOM! Mikäli museosi on jo aiemmin ollut yhteydessä Finna-tiimiin samaan asiaan liittyen, ei sinun tarvitse osallistua tähän kartoitukseen. Voit jatkaa keskustelua  sähköpostitse.

Meddela om ditt museums intresse eller ändringsbehov för Finna och Europeana

Genom att svara på den här enkäten kan du berätta för oss om ditt museums intresse för att publicera nytt material i Finna och/eller Europeana. Du kan också berätta om eventuella ändringsbehov, som t.ex. om ditt museum redan publicerat material i Finna och/eller Europeana, men nu implementerar ett nytt samlingshanteringssystem som ni vill göra till datakälla för Finna/Europeana-material.

...