Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Sirpa Janhonen
Ari Ahlqvist

...

Muistio

1 Edellisen kokouksen muistio

...