Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etäyhteys Zoom-linkillä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.

Etäyhteysohje Zoomille

Tilaisuuden tallenne Tallenne on saatavilla Moodle-oppimisalustalla.

...