Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaamisessa käydään läpi Finnan viimeisimmät uutiset. Kysymme Finna-tapaamisissa myös osallistujien näkemyksiä kehityksen ajankohtaisiin asioihin sekä kirjastojen kuulumisia.

Aika

Tiistaina 9.5.2023 n. klo 9 - 12

Ilmoittautuminen

llmoittautuminen on sulkeutunut.

Etäyhteys

Etäyhteys Zoom-linkillä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.

Etäyhteysohje Zoomille

Ohjelma ja materiaalit


Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen

Klo 8.55 - 9.00

Saapuminen ja ääniyhteyksien testaus

Klo 9 - 9:45

Finnan vision päivitys 2025-2028, Maria Virtanen

Käyttäjäkyselyn alustavia tuloksia, Julia Isotalo

Tauko 15 min
Klo 10 - 10:45

Kehittämispäällikön terveiset, Erkki Tolonen

Ajankohtaista korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille, Maria Virtanen ja Veera Mujunen

Tauko 15 min
Klo 11 - 12

Central Discovery Index (CDI), David Hanegbi, ExLibris

 • Tietoa useimpien korkeakoulukirjastojen ja joidenkin erikoiskirjastojen omissa Finna-näkymissä käytössä olevasta ulkoisesta indeksistä
 • Esityksen linkit:
  • Open Access Indication Article
  • “Full text available” label
- CDI activation analysis tool - Documentation
  • Ebook Central Electronic holdings:
Available for Alma customers

E-aineistoasiaa Finnassa & Loppukeskustelu