Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto 
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto
Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskus
Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI


Asialista

  • Katsaus ISO-standardeista, PID-tunnisteiden tilanteesta, e-julkaisujen identifiointioppaasta ja toimijoiden identifiointioppaasta sekä uudesta kentästä 857 / Juha Hakala

  • Loppuvuoden kokousten ajankohdat