Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskuskeskus 

Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

...