Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • RDA-kuvailun ohjeistaminen
 • RDA-linjausten läpikäynti ja kommentointi yhteistyössä Kuvailusääntöpalvelun ja muiden kuvailuryhmien kanssa 
 • Käytännön kuvailuohjeiden jatkuva päivittäminen (RDA-sovellusohje (Kumea) ja aineistokohtaiset työohjeet)
 • Kirjastoista tulleisiin käytännön kuvailukysymyksiin vastaaminen ja esimerkkien tarkastaminen RDA-kuvailun näkökulmasta 
 • Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
 • Finna-hakujen, MARC21-formaatin ja RDA-kuvailusääntöjen "synkronoinnin" seuranta 
 • Kiinnostavista kokouksista ja koulutuksista tiedottaminen kuvailijoille

...

 • Metadatan tietomallien, kuvailusääntöjen ja erilaisten aineistojen kuvailun kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansallinen kehittäminen
  • RDA
  • BIBFRAME ja muut uudet formaatit
  • Pitkäaikaissäilytys (PAS) ja kuvailu
  • Tutkimusdatan kuvailu
  • Melindan taustajärjestelmän päivitys?
  • Linkitetty data?
 • RDA-kuvailuohjeet ja linjaukset sekä ohjeiden jalkauttaminen kirjastokentälle
  • Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
  • Melindan laajenemiseen liittyvä erilaisten kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen 
  • Pienryhmissä valmisteltavat ohjeistukset ja linjaukset
   • Sarja-aineiston kuvailuohje
   • Uskonnolliset yhteisöt
   • Translitteroinnin ohjeistus (pois, vai vieläkö muuttuu muuten kuin mahdollisten lisäysten osalta?siirretty toimintakertomuksen alle)
   • Käyttöoikeuksien metatieto
   • Metatietosanaston ISBD-termien tarkastaminen ja poistaminen (question)
 • RDA Toolkitin uusi versio
  • Kansallisten linjausten ja sovellusprofiilien sekä uusien käytännön ohjeiden valmistelupois?
  • Uusien ohjeiden lisääminen ja nykyisten päivittäminen RDA-sovellusohjeeseen (vai puhutaanko vielä valmistelusta?)
 • Metadatan ja Finnan suhde
 • Metatietovaranto Melindan kuvailun laadun kehittäminen, varmistaminen ja harmonisointi
 • Eri kirjastojärjestelmiin liittyvät kuvailuasiat, erityisesti Melindan näkökulmasta
 • Hyvän yhteistyön jatkaminen muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa
 • Kuvailuyhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen 
 • (Sarja-aineiston näkyminen Finnassa) → esim. edeltäjät ja seuraajat selkeästi näkyviin; missä kohtaa sarjan linjaa kyseinen sarja sijaitsee
 • (musiikki Finnassa Kumea/Muusa)

...