Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Vuoden 2023 kokousaikojen varmistaminen. Vahvistettiin kokousajat: 

    7.2.,  28.2. 14.3, 28.3., 18.4., 9.5., 23.5. ja 6.6.  klo 14.05-16.00

  • Vuoden 2022 raportti
  • Vuoden 2023 toimintasuunnitelma
  • Puhis-kokouksen 24.1. asioiden käsittely: mm. viestintäforumin jatko. Todettiin vastauksena kommentointipyyntöön, että Kustille sopii kuvailuryhmien esityslistojen KK:n forumilla julkaisemisesta luopuminen.

Seuraavaan kokoukseen: