Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Asialista (LUONNOS)

1. Tietoarkkitehtuurityö: suunnitelman eteneminen ja seuraavat askeleet
2. Ryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2023
3. KAM-kuvailuryhmän tulokset 2022 ja tavoitteet 2023 sekä tiekartta usealle vuodelle
4. KAM-sektori tarvitsee NimitietopalveluNimitietopalvelua -dokumentti