Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Malinen, Ismo (MV)
Järvinen, Anne (KK)
Ånäs, Susanna (Avoin Glam)
Juppi, Mira (Savonia)
Virtanen, Maria (KK)
Kettunen, Jari (MV)
Polttila, Hannu-Pekka (MV)
Pihlaja, Päivi Maria (KK)
Lappalainen, Mikko (KK)
Koivunen, Kimmo (CSC)
Sarmela, Matti (Yleiset kirjastot)
Frosterus, Matias (KK)
Ahoranta Tomi (KA)
Vahtola, Aija (KK)
Näpärä, Liisa (KK)
Peltonen, Riitta (KK)
Ekosaari, Maija (MV)
Rajala, Heidi (SKM)

Ohjelma ja muistio

Kokouksen avaus ja tervetulotoivotus

...