Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib-konsortion seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 10.11. Kokouksessa käsitellään mm. aiemmin tänä vuonna hyväksyttyjen uusien hankintaperiaatteiden toteutumista vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen osalta, uusien aineistojen valintaa konosrtioneuvotteluihinkonsortioneuvotteluihin, sekä palveluvision toimenpiteitä vuodelle 2023.

...