Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Info

Miksi assosiatiivisia käsitteitä ei rikasteta nykyisellään Finnan indeksiin?

  • Sisältävät myös kuvaillun käsitteen vastakohtia, mitkä aiheuttaisivat huonoja hakutuloksia. 


Paikka-termien perusteella rikastettavat tiedot

...