Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Keskusteltiin kenttän 773 ohjeistuksesta. Osakohteiden kentän 773 ohjeistus ei vastaa emotietueen kentän 245 ohjeistusta ja kentän välimerkitys on ISBDn aikainen. Sovellusohjeen esimerkit ottavat kantaa vain musiikkiaineiston osakenttiin, joten päätettiin etsiä tilalle myös muita esimerkkejä ja tarkistaa välimerkkien käyttöä. KUMEA Kumea ja Muusa keskustelevat vielä kentän ohjeistuksesta. Asiasta tiedotetaan lisää, kun ohjeistus on valmis.

...