Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päivitys 19.10: Museoiden kuvien häiriö ohi, kuvat näkyvät jälleen normaalisti. Sähköpostiosoitteisiin liittyvää häiriötä selvitämme edelleen.

Joillain käyttäjillä on ilmennyt ongelmia Finnan toiminnoissa Microsoftin sähköpostiosoitteita käyttäessä. Lisäksi joidenkin museoiden kuvat eivät näy oikein. Alla lisätietoa molemmista, toisistaan erillisistä häiriötilanteista.

...