Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Traficom antoi vuoden 2021 lopussa verkkopalveluntarjoajille uudet ohjeet evästeasetuksista. Näiden myötä myös Finnassa otetaan käyttöön mahdollisuus kieltäytyä muista kuin välttämättömistä evästeistä. Samalla olemme kehittäneen uutta, evästeetöntä käytönseurantaa ja valmistelleet päivityksiä tietosuojasivuun.
 
Koska tilastoinnin muutos pitää ajoittaa siihen hetkeen, kun evästeiden hyväksyntätoiminto otetaan käyttöön, pitää käyttöönotto tehdä samanaikaisesti. Uudet evästeasetukset ja tilastoinnin muutos otetaan käyttöön Finnassa 1.11.2022. Asiakasorganisaatioiden tulee tehdä kaikki edeltävät toimet viimeistään 31.10.


1. Selvitä, onko käyttämissänne ulkopuolisissa liitännäisissä käytössä evästeitä (esim. video- ja someupokkeet, chat-ikkunat).
 - Näistä evästeistä kieltäytyminen pitää tehdä mahdolliseksi käyttäjälle.     
 - Lisäksi evästeistä ja niiden käyttötarkoituksesta pitää kertoa verkkopalvelun käyttäjille.


2. Mikäli näkymässänne ei käytetä ulkopuolisia liitännäisiä, voi näkymässä käyttää Finnassa määriteltyjä evästeiden hyväksynnän oletusasetuksia. Tällöin uusien evästeasetusten käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä.

...