Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa (115.69.2022) käsitellään mm. ohjausryhmän kokoonpanomuutoksia ja keskustellaan konsortion lehtipakettineuvotteluiden tavoitteista vuonna 2022.

...