Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Jatkettiin keskustelua aiheesta. Täydelliseen yksimielisyyteen ei vielä päästy teidemusiikin taidemusiikin koosteäänitteiden hakutietojen muodostamisen ohjeesta.

...