Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MARC 21-formaatin päivityksen Update 33 (November 2021) tuomat muutokset on viety suomenkieliseen formaattiin. Nyt formaattiin lisätyt uudet sekä muuttuneet kentät ja osakentät on koottu taulukkoon, joka on nähtävissä MARC 21 -formaatin asiakaswikistä. Ruotsinkieliset käännökset ovat työn alla.

Muutokset on lisätty RDA-sovellusohjeisiin sivustollaRDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla.   Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät täydentävät sovellusohjeita ja tiedottavat muutoksista kuvailuun myöhemmin.

...