Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4–6 kertaa vuodessa ilmestyvästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Koha-käyttöönottoprojektin, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.

Vuosi 2019

1/2019
2/2019
3/2019 - uusin
4/2019

Vuosi 2018

...