Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Joka toinen kuukausi ilmestyvästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.


Vuosi 2019

1/2019- uusin
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019

Vuosi 2018

1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018- uusin

Vuosi 2017

1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017

...