Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FinELibin palveluvisio tähtää monipuoliseen ja ketterään aineistojen hankintaan, avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen, yhteistoiminnan lisäämiseen sekä datan entistä parempaan hyödyntämiseen konsortion toiminnassa. Ohjausryhmän lähiajan tehtävinä on mm. päättää konsortion uusista lisensiointiperiaatteista sekä vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen tavoitteitatavoitteista

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Jäsenet, kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat löydät Ohjausryhmä-sivulta. Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja noin kolme viikkoa kokouksen jälkeen sivulla kannattaa käydä lukemassa kokouksen pöytäkirja.

...