Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2022 (18.3.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 2022 -sivulla (vaatii kirjautumisen).