Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä Tätä roadmap suunnitelmaa on laadittu 23päivitetty 22.36.2022 tilanteen pohjaltamukaan. Tuotekehityksen kehitysvaiheita ja testausjaksoja ei ole synkronoitu Koha- ja Finna tuotekehityksen kanssa. Roadmapia pystytään tarkentamaan vasta sen jälkeen, kun on päätetty Airut-hankkeen lopullinen ratkaisumalli  ja tarvittavat kehitystarpeet ovat selvillä palvelumuotoilun ja  testikäytön perusteella.

...

Roadmap Planner
maplinks
timelinetrue
pagelinks
source%7B%22title%22%3A%22Aikataulusuunnitelma%22%2C%22timeline%22%3A%7B%22startDate%22%3A%222022-01-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22endDate%22%3A%222023-01-20%2000%3A00%3A00%22%2C%22displayOption%22%3A%22MONTH%22%7D%2C%22lanes%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22Resurssit%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23f6c342%22%2C%22bar%22%3A%22%23fadb8e%22%2C%22text%22%3A%22%23594300%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22Hankerahoitus%22%2C%22description%22%3A%22T%C3%A4m%C3%A4%20on%20ensimm%C3%A4inen%20palkki.%22%2C%22startDate%22%3A%222022-01-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22duration%22%3A11.930693069306932%2C%22rowIndex%22%3A0%2C%22id%22%3A%2299956f7c-0df6-4c53-b2fe-1a6147aa8168%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Projektip%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6%22%2C%22description%22%3A%22T%C3%A4m%C3%A4%20on%20toinen%20palkki.%22%2C%22startDate%22%3A%222022-01-07%2022%3A58%3A13%22%2C%22duration%22%3A8.742574257425742%2C%22rowIndex%22%3A1%2C%22id%22%3A%22e543db2e-f2d2-4f40-b2cc-7cd4494bf753%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Projektiryhm%C3%A4%20ja%20ohjausryhm%C3%A4%22%2C%22description%22%3A%22T%C3%A4m%C3%A4%20on%20kolmas%20palkki.%22%2C%22startDate%22%3A%222022-01-30%2020%3A59%3A23%22%2C%22duration%22%3A10.98019801980198%2C%22rowIndex%22%3A2%2C%22id%22%3A%220c78760b-7fd9-4983-823a-e250897048e8%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Esitutkimus%26Testaus%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%233b7fc4%22%2C%22bar%22%3A%22%236c9fd3%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-01-20%2005%3A37%3A25%22%2C%22id%22%3A%22d9cf38d5-1aa7-47f2-a935-60bb90522bf1%22%2C%22title%22%3A%22Esitutkimusvaihe%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.3663366336633664%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-03-03%2003%3A33%3A51%22%2C%22id%22%3A%22c41c362e-805c-403a-b4eb-00c8daaea541%22%2C%22title%22%3A%22Palvelumuotoilua%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.9603960396039604%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022-03-17%2008%3A52%3A16%22%2C%22id%22%3A%2280bf7978-80d2-4ccb-8c2f-23ceed3fa2ed%22%2C%22title%22%3A%22Testausymp%C3%A4rist%C3%B6jen%20asennus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A023ceed3fa2ed%22%2C%22title%22%3A%22Testausymp%C3%A4rist%C3%B6jen%20asennus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A3.8118811881188119%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022257425742574257%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022-0406-12%2011%3A38%3A37%22%2C%22id%22%3A%22754942bf26%2020%3A11%3A52%22%2C%22id%22%3A%22754942bf-b7c1-4de0-a432-fc7481a4c9c0%22%2C%22title%22%3A%22Testaus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.5841584158415842%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A3%2C%22startDate%22%3A%222022118811881188119%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A3%2C%22startDate%22%3A%222022-0507-19%2009%3A58%3A48%22%2C%22id%22%3A%229e0ac07d25%2023%3A07%3A42%22%2C%22id%22%3A%229e0ac07d-18fd-41a9-802a-92852049e621%22%2C%22title%22%3A%22Ratkaisumalli%20ja%20kehitystarpeet%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.37623762376237624%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tuotekehitys%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23d04437%22%2C%22bar%22%3A%22%23dc7369%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-0507-29%2013%3A04%3A09%22%2C%22id%22%3A%22acd904a530%2018%3A32%3A04%22%2C%22id%22%3A%22acd904a5-029f-4ad4-a91a-69098f22f7a5%22%2C%22title%22%3A%22Ohjelmistojen%20kehitys%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A569098f22f7a5%22%2C%22title%22%3A%22Ohjelmistojen%20kehitys%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A3.089108910891089%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%2220220396039603960396%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-0608-19%2002%3A51%3A04%22%2C%22id%22%3A%22cfa5dc1419%2014%3A53%3A28%22%2C%22id%22%3A%22cfa5dc14-eac7-467a-b81a-111736584505%22%2C%22title%22%3A%22TE1%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.40594059405940597%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022-0809-18%2002%3A03%3A33%22%2C%22id%22%3A%227a4d553a10%2021%3A37%3A26%22%2C%22id%22%3A%227a4d553a-5bca-4cf5-8eb9-e4c0b49e9edb%22%2C%22title%22%3A%22TE2%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.39603960396039606%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A3%2C%22startDate%22%3A%222022-09-19%2007%3A36%3A14%22%2C%22id%22%3A%222fd0e8b630%2012%3A07%3A08%22%2C%22id%22%3A%222fd0e8b6-1875-4faa-9362-d4e0c1fb9548%22%2C%22title%22%3A%22TE3%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.39603960396039606%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A4%2C%22startDate%22%3A%222022-10-20%2012%3A59%3A24%22%2C%22id%22%3A%228a79b35415%2022%3A29%3A42%22%2C%22id%22%3A%228a79b354-4898-4bdf-ae0b-ea642e35c682%22%2C%22title%22%3A%22TE4%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.4158415841584158%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tuotteistus%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23ea632b%22%2C%22bar%22%3A%22%23ef8a60%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-10-31%2020%3A32%3A40%22%2C%22id%22%3A%22ab674980-4c21-4600-a189-ad28e8d0c7ff%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6nottotestaus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-09-30%2009%3A44%3A33%22%2C%22id%22%3A%224787c530-47d9-4649-a051-9eeeff437429%22%2C%22title%22%3A%22Ohjeet%26Prosessit%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.5346534653465347%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022-11-30%2007%3A21%3A58%22%2C%22id%22%3A%22df18dd4e-669b-48c0-84d2-4adba9912f37%22%2C%22title%22%3A%22Dokumentointi%26raportointi%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22K%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23654982%22%2C%22bar%22%3A%22%238c77a1%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-11-30%2007%3A21%3A59%22%2C%22id%22%3A%22b1101656-ffba-4632-8ab9-34eb1d9fbbf1%22%2C%22title%22%3A%22Asennus%20tuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6%C3%B6n%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-11-30%2014%3A29%3A42%22%2C%22id%22%3A%22975790af-93ea-4a81-9ba5-e13b1dd6706e%22%2C%22title%22%3A%22Koulutukset1%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222023-01-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22id%22%3A%2235919a71-da3f-47f8-8a3e-fff1133fd216%22%2C%22title%22%3A%22Koulutukset2%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.45544554455445546%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A3%2C%22startDate%22%3A%222023-01-14%2002%3A19%3A17%22%2C%22id%22%3A%22b2d3bf4d-ddb6-4d79-8808-61f0a7eae06e%22%2C%22title%22%3A%2216.1.2023%20aloitus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.5346534653465347%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%5D%2C%22markers%22%3A%5B%5D%7D
titleAikataulusuunnitelma
hash74410c442f099c4cea91d3ec9481358dfd38247c8900e80db9d8c9ce3527368a