Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Nimi, rooli, arvo: Ei ole testattu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

...

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Verkkolomakkeella

Valitse lomakkeen vaihtoehto "Muuta palautetta".

Palautetta Melindan käyttöliittymästä

Sähköpostilla

[email protected]

...