Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomalaisten kirjastojen RDA-kuvailusääntöjen kuvailutasot on muodostettu kuvailun kansallisissa asiantuntijaryhmissä. Kuvailutasot määrittävät, mitkä kuvailuelementit ovat pakolliset milläkin kuvailutasolla.

Pakolliset elementit merkitään/tallennetaan kuvailuun vain niissä tilanteissa, kun tieto on saatavilla ja sovellettavissa (mahdollista tallentaa).
Kaikkia elementtejä ei merkitä jokaiseen kuvailuun, vaan elementit valitaan aineistokohtaisesti.
Elementtilistauksissa on myös ne elementit, jotka merkitään kuvailuun vasta, kun tietomallina on linkitetyn datan tuotantoa tukeva tietomalli (MARC 21 -formaatin seuraaja).
Kuvailutaso ei estä kuvailijaa tallentamasta myös muita kuin kuvailutasolle määriteltyjä elementtejä.

Alkuperäisen RDA:n kuvailutasot

Alkuperäiselle RDA:lle on muodostettu kaksi kuvailutasoa:

  • Ydintaso, jossa on vain RDA:n pakollisiksi määrittelemät ydinelementit (44 kappaletta)
  • Perustaso, jossa on RDA:n pakollisten ydinelementtien lisäksi myös suomalaisten kirjastojen pakollisiksi linjaamat lisäydinelementit (yhteensä 84 kappaletta).  

Kuvailutasot elementteineen löytyvät TÄSTÄ TAULUKOSTA.

Kuvailustandardiryhmä suosittaa RDA:ta noudattaville kirjastoille perustason kuvailua. Kuvailutason valinta (ydin- vai perustaso) tehdään tietokantakohtaisesti.

Uudistuneen RDA:n kuvailutasot

Uudistuneelle RDA:lle on muodostettu kaksi kuvailutasoa:

  • suppea taso
  • laaja taso

Kuvailutasot elementteineen löytyvät TÄSTÄ TAULUKOSTA.

Kaikki suppealla kuvailutasolla (S) määritellyt pakollisuudet ja ehdollisuudet ovat voimassa myös laajalla kuvailutasolla (L). Tietojärjestelmäkohtaisesti voidaan linjata noudatettavan laajaa kuvailutasoa, jossa pakollisia elementtejä on enemmän kuin suppealla tasolla. Uudistuneen RDA:n kuvailutasot ovat voimassa vasta, kun tietojärjestelmässä on otettu käyttöön uudistunut RDA.