Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä opas antaa perustiedot elektronisten julkaisujen identifioinnista toiminnallisten tunnuksien tunnisteiden (Persistent IDentifiers, PID) avulla. Se on suunnattu ensisijaisesti kirjasto- ja kustannusalan ammattilaisille, mutta siitä on toivottavasti hyötyä myös muille asiasta kiinnostuneille.

Opas kuvaa Suomessa käytettävät yleisesti käytetyt PID-tunnistejärjestelmät, niiden sovellusalat ja vastuuorganisaatiot. Opas pyrkii auttamaan lukijaa PID-tunnistejärjestelmän valinnassa ja PID-tunnusten soveltamisessa.

...

PID-järjestelmät ovat luoneet myös uusia haasteita. Perinteisten standarditunnisteiden käytön periaatteet ovat tuttuja niin kustantajille kuin kirjastoillekin. Niiden soveltamisala on vuosikymmenien mittaan tarkasti rajattu ja perusteellisin manuaalein ohjeistettu. PID-järjestelmien tilanne ei ole yhtä selkeä. Esimerkiksi DOI-tunnuksen voi ISO 26324 -standardin mukaan antaa periaatteessa mille tahansa objektille. Mutta DOI-tunnuksien jakelua hallinnoivat organisaatiot kuten Crossref ovat asettaneet omien DOI-tunnustensa soveltamiselle ehtoja, joita ei saa rikkoa. Tämän oppaan DOI-osiossa kuvataan Crossrefin ja DataCiten DOI-ohjeita tarkemmin, koska Suomessa annetaan niiden DOI-tunnuksia muun muassa TSV:n Journal.fi -palvelussa julkaistaville tieteellisille artikkeleille ja Edition.fi -palvelussa julkaistaville monografioille sekä CSC:n yhteistyökumppaneiden julkaisemille tutkimusdata-aineistoille. Näin sovellettuna DOI täydentää ISO:n perinteisiä tunnistejärjestelmiä, jotka eivät näitä aineistoja artikkeleita tai tutkimusaineistoja kata. Muiden PID-järjestelmien soveltamisaloja käsitellään lyhyesti niiden kuvauksissa.

PID-järjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti, ja muutoksia on odotettavissa jatkossakin. Siksi tästä oppaasta on tarkoitus julkaista uusia versioita uusi tulostettava versio vuosittain ja verkkoversioita tarpeen mukaan useamminkin. Teksti on laadittu Kansalliskirjastossa, mutta DOI-järjestelmän kuvaukseen on saatu arvokasta palautetta Tieteen tietotekniikan keskus CSC:stä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnasta, mistä lämpimät kiitokset asianosaisille.