Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kokous 10 (27.9.2022)

Kokous 11 (18.10.2022)

Kokous 12 (23.11.2022)


Anchor
Kokous1/2022
Kokous1/2022
KOKOUS 1 (10.2.2022)

...

  • 8.11. sovittu kokous tullaan perumaan, jollei ilmene sitä ennen käsittelyä vaativia asioita.


Anchor
KOKOUS

...

12/2022
KOKOUS

...

12/2022
KOKOUS
 12 (23.11.2022)


Aika: klo 13 – 14.33

Paikalla (verkossa): Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Anssi Lampela, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Sirpa Tuomisto, Marja Puntalo, Kari Ahola, Samu Virokannas, Ilona Leppänen (sihteeri)

...