Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aika   17.2.2022 klo 13:00-14:41

Paikka  Zoom -etäkokous

https://helsinki.zoom.us/j/64075101239?pwd=azBIdVlWa1V1UURvOG5XUXczR2J0UT09&from=addon

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj
           Sirpa Janhonen
           Anne Koivisto
           Esa-Pekka Keskitalo
           Eevaliisa Colb
           Jussi Kärki (liittyy n. 13.15)
           Hannu Markkanen
           Hanna Martikainen

Lisäksi kutsuttuna kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Finna klo 14.00 asti


 1. Ohjausryhmän järjestäytyminen
  Johanna avasi kokouksen ja kertoi, että kokouskutsu lähetettiin kaikille sähköpostilla. Lisäksi esityslista on ollut katsottavasti AIRUT-hankkeen Kiwi sivuilla. Lisäksi projektipäällikkö Anne laittoi oman sähköpostin liittyen AIRUT-sivujen sisältöön ja läpikäytävään aineistoon.
  Johanna toimii ohjausryhmän kokousten puheenjohtajana ja Anne sihteerinä.
  Johanna kiitti Kansalliskirjastoa kokousjärjestelyissä avustamisesta, kun Varastokirjastolla on toistaiseksi vain Skype käytössä.
  Pidimme osallistujien esittelykierroksen:
  Eevaliisa Colb, FUN (ALMA-Primo)
  Hanna Martikainen, YKN ( Aurora-Finna)
  Hannu Markkanen, FUN (KOHA-Finna)
  Jussi Kärki, FUN (ALMA-Finna)
  Johanna Vesterinen, Sirpa Janhonen ja Anne Koivisto, Varastokirjasto (KOHA-Finna)
  Esa-Pekka Keskitalo ja Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto (KOHA-Finna)
 2. AIRUT-hankkeen tausta ja tavoitteet
  Johanna kertoi taustatietoja AIRUT-hankkeen lähtökohdista ja millaisia tavoitteita hankesuunnitelmassa hankkeelle on asetettu. AIRUT-hankkeen Kiwi sivuilta löytyy lisää tietoa asiasta.

 3. Finnan tilanne v. 2022
  Aikataulun vuoksi siirrettiin Erkki Tolosen esitys kohdaksi kolme.
  Uusia museoita ja arkistoja on tulossa mukaan Finnaan -> paljon töitä sen osalta. Teknisiä muutoksia tulee edelleen paljon kirjastojen puolelta. Konsortio teki joulukuussa 2021 suunnitelman vuoden 2022 kehityksen roadmapista. Maaliskuussa vielä tarkennetaan suunnitelmia. Uudet käyttöliittymä muutokset saadaan mukaan vasta vuoden 2023 roadmapiin. Jotain pienempää voidaan ehkä tehdä muun kehityksen rinnalla, mutta mihinkään isompiin AIRUT-hankkeen muutoksiin ei olla varauduttu.. Nyt on Finnassa n. 400 asiakasympäristöä, joten ylläpitotyöt vievät paljon aikaa.  Q1/2022 tehdään vielä viime vuoden häntiä, Q2/2022 uusien toiminnallisuuksien kehitystä: Uusiutuva hallintaliittymä julkaistaan 2.5.2022. Vision mukaisesti rakennetaan erilaisia sisältöpaketteja ja niitä sitten kuratoidaan. Kehitystyötä haittaa edelleen yhden kehittäjän vaje.
 4. AIRUT-hankkeen Kiwi-sivut ja projektiryhmän esittely
  Anne kävi läpi Kansalliskirjaston Kiwissä olevan  Airut-hankkeen sivustorakennetta ja tietosisältöjä. Tässä vaiheessa sivusto on auki vain projektiryhmälle ja ohjausryhmälle. Sivut julkaistaan myöhemmin. Organisaatio sivulla on kerrottuna AIRUT-hankkeen ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpanot ja Yhteystiedot sivulta löytyy molempien ryhmien yhteystiedot.

 5. Ratkaisumallien kuvaukset ja SWOT-analyysit
  AIRUT-hankkeen Ideoita ja ajatuksia sivulta löytyy ratkaisukuvaukset neljästä eri mallista, joita on työstetty kaukotilausten hallintaan liittyen. Lisäksi Projektisuunnitelma kohdan alla on SWOT -analyysit näistä ratkaisuista. Ohjausryhmän tehtäväksi jäi tutustua näihin eri ratkaisumalleihin, jotta niistä voidaan tarkemmin neuvotella seuraavassa kokouksessa. 
  Kävimme tässä yhteydessä hiukan keskustelua eri sektoreiden ajatuksista liittyen kaukolainauksen tarpeisiin ja miten ne kohdistuvat. Yleisten kirjastojen puolella kaukolainaus kohdistuu ensisijaisesti monografioihin. Hanna kertoi tämän hetkisestä Auroran ja Finnan toiminnallisuudesta kaukolainojen osalta.
  WebKake ohjelmiston tilanne nousi esiin ja ohessa Matti Sarmelalta saatu lisäselvitys:

  "Valtakunnalliselle kehittämistehtävälle periytyi entisen Keskuskirjaston kaukopalvelutehtävät ja niiden päälle vielä Monikielisen kirjaston siirtokokoelmien lähettäminen. Kaukopalvelu työllistää VAKE:n kaukopalvelussa 2 htv:tä.

  Olemme tarjonneet yleisille kirjastoille kaksi kaukopalvelun keskeistä työvälinettä: monihaun (https://monihaku.kirjastot.fi/fi/) sekä Webkake-kaukopalvelutilausten hallinnan (https://webkake.kirjastot.fi/). Olemme maksaneet yleisten kirjastojen Webkake-lisenssit (29 kpl) ja hostanneet palvelun. Lisäksi kaukopalvelun käsikirja on julkaistu Kirjastot.fi:ssä (https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/kaukopalvelu/).

  Monihaku on tarkoitus sulkea vuoden lopulla ja päätämme Webkake-tilauksen samoin tämän  vuoden lopulla. Emme voi enää jatkaa Webkake-tilausta, koska se pitäisi kilpailuttaa, eikä muuttuvassa kaukopalvelun kentässä ole nyt mielekästä lähteä kilpailuttamaan kaukopalvelun hallintasovellusta.  Kirjastot varmaan jatkavat edelleen Webkaken käyttöä, mutta kustannukset siirtyvät heille. VAKE:n kaukopalvelu  voisi siirtyä käyttämään Jyväskylän yliopiston kehittämään Weskari-sovellusta, jos Helmet-kirjastot ottavat oman Finna-näkymän tuotantoon. Meille voi tulla kyselyitä siitä, voisimmeko tarjota Weskari-sovelluksen tai vastaavan yleisille kirjastoille keskitettynä ratkaisuna. Tähän meillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole sijoittaa resursseja."

  Eevaliisa nosti esiin sen, että nyt on tärkeätä keskittyä hankkeen aikana saavutettaviin tuloksiin Varastokirjaston näkökulmasta. Laajemmat ratkaisumallit ovat sitten uusien hankkeiden asia. Esa kertoi, että Kohassa on ILL toiminnallisuutta, mutta siinä ei ole tukea ISO 18626 standardille. Andrii keskustelee asiasta release managerin kanssa tällä viikolla. Ohjausryhmä on kiinnostunut kuulemaan, mikä on palaverin anti. Johanna toi esiin, että Varastokirjastolla on noin 65000 kaukolainaa vuodessa. Automatisointia siis tarvitaan.
 6. Viestintäsuunnitelmat
  Anne esitteli alustavan AIRUT-hankkeen tiedotteen 1/2022. Ajatus on lähettää tiedote eri kirjastosektoreille ja samassa yhteydessä julkaista Kiwin AIRUT-sivut. Tavoiteajaksi sovittiin 1.3.2022. ALMA kirjastoilla on 1.3. oma palaveri ja asia nostetaan siellä esiin. Myöhemmin keväällä järjestämme myös oman Airut-hankkeen aamukahvi tilaisuuden, jossa kerromme hankkeen kuulumisia. Olemme mukana muissa kirjastosektori tapahtumissa pyydettäessä.

 7. Muut asiat
  ReShare Meeting Index Datan kanssa pidetään viikolla 8 ke tai to klo 15. Ilmoittautumiset Annelle viimeistään maanantaina 21.2.2022 klo 14. Airut-hankkeen sivuilla kohdassa Ideoita ja ajatuksia on saamamme esittely ReShare palvelusta ja yksi info CEO Lynn Baileyltä.
  ReSharen osalta nousi esiin uutena lähestymistapana se, että ohjelmisto otettaisiin ensin käyttöön vain Varastokirjastossa ja sitten pilotoinnin jälkeen mahdollisesti käyttö laajenisi muille.

 8. Seuraavat kokoukset
  Sovimme maaliskuulle ohjausryhmän kokouksen 22.3.2022 klo 9.00-10.30
  Lisäksi Johanna lähettää Doodle kyselyn liittyen huhtikuun kokousaikaan.