Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Palaverissa olivat mukana:
Eevaliisa Colb, Juha Leppämäki, Pertti Föhr / Helsingin yliopiston kirjasto
Ari Ahlqvist / Kansalliskirjasto
Sirpa Janhonen, Anne Koivisto / Varastokirjasto

Nykyinen toiminnallisuus:

Helka – Primo VE

 • kirjautuneena käyttäjänä loppukäyttäjä saa käyttöönsä Kaukolainapyyntö -lomakkeen


 • lomakkeelle tallennetaan teostiedot, lomakkeelle voi myös tuoda viitetiedot Helkasta löydetystä viitteestä, valitaan mikä kirjasto tekee tilauksen ja noutopaikka
 • keskusteltiin siitä, miten loppukäyttäjä voisi hakea ja valita Varastokirjaston aineistosta viitteen kaukolainapyyntöönsä (tärkeätä saada viitteen sijainti Varastokirjastossa = hyllypaikka)
 • tilaus lähetetään -> tallentuu ALMAn Resource Sharing Borrowing Requests -työjonoon ja tekee väliaikaisen bibliografisen tietueen tietokantaan

 • Loppukäyttäjä näkee tilauksensa ja kaukolainansa Helkassa
 • Loppukäyttäjä pystyy lähettämään uusintapyynnön Helkan kautta


Tilauksen käsittely ALMAssa


 • Kirjastot, joille tilauksia voidaan kohdistaa ovat määritelty Resource Sharing Partners kohtaan ja sieltä voidaan valita haluttu kirjasto ja määritellä välitystyyppi (nyt email)
 • Muita mahdollisia protokollia ovat mm. ISO 18626 ja ISO-protokollan vanhempi versio
 • Partnerin yhteystiedot, parametrit ja mahdollinen locate profile paikantamista varten määritellään täällä

 • Tilaus saa oman tilaustunnuksen
 • Self ownership – tilaus voidaan pysäyttää automaattisesti tilaukseksi, jos aineisto löytyykin omasta kokoelmasta
 • Tilaustietoja voidaan täydentää – esim. remote record ID käytössä
 • Tilaussääntöjä voidaan ketjuttaa ja siten esim. kohdistaa tietyt kriteerit täyttävät tilaukset automaattisesti Varastokirjastolle ja saada Varastokirjastolle kohdistuvat tilaukset lähtemään automaattisesti eteenpäin
 • Rota -ominaisuudella voidaan määritellä, miten lähettävät kirjastot ketjutetaan, jos toimitusta ei pystytä ensisijaisessa kirjastossa tekemään
 • Uusinta voidaan automatisoida
 • Paljon erilaisia määriteltäviä kriteereitä, jonka mukaan toimitaan
 • Receiving – kaukolainaniteen viivakoodi yhdistetään ALMAssa tilaukseen ja asiakas noutaa kaukolainansa, jolloin nide lainataan hänelle
 • Asiaks voi tehdä uusintapyynnöt kirjautumalla omiin lainatietoihinsa
 • Return – nide palautetaan ALMAssa – väliaikaiset bibliografiset tiedot ja nidetiedot poistuvat ALMAsta
 • Loppuasiakkaan tietoja ei välitetä muille kirjastoille (määritetty asetuksissa)
 • Artikkeleiden käsittelyssä olisi sähköpostin liitetietojen välityksen sijasta mahdollista Upload file -toiminto, jossa asiakas pääsee avaamaan aineiston ALMA palvelimelta. Mahdollisuus rajata käyttökertoja.


Muuta

 • Halutaan nähdä roadmap miten edetään -> päätöksiä tämän jälkeen
 • Edellytys saada kirjastojärjestelmien välinen kaukolainaus ISO18626 standardin mukaiseksi
 • Manuaalinen työmäärä mahdollisimman pieneksi
 • Pois sähköpostin käytöstä kaukolainatilausten välityksessä