Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Järjestäytyminen:

  • Marja-Liisa kutsuu kokoon 1. kokouksen maaliskuulle (23.3.2022)
  • Valitaan vetäjä ja sihteeri sekä sovitaan työnjaosta 1. kokouksessa

...