Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvailuryhmien yhteiset RDA-sovellusohjesivut sovellusohjeet on siirretty uudelle wikialustalle. RDA-sovellusohjeet löytyvät nyt osoitteesta https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw 

...

  • Minna Kantanen, minna.kantanen (at) helsinki.fi 

Ja kuvailun asiantuntijaryhmät: 

  • KUMEA kumea-posti (at) helsinki.fi 
  • Muusa muusa-posti (at) helsinki.fi 
  • Sisku sisa-posti (at) helsinki.fi