Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sirpa Janhonen
t
oimistopäällikkö, Varastokirjasto, puh. +358 (0)294 117 603, sirpa.janhonen[at]nrl.fi
Anne Koivisto
hankesuunnittelija, Varastokirjasto, puh. +358 (0)294 117 626, anne.koivisto[at]nrl.fi
Ari Ahlqvist
tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto, puh. +358 (0)294 144 620, ari.ahlqvist[at]helsinki.fi
Juha Leppämäki
tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto,+359 (0)294 121 635, juha.leppamaki[at]helsinki.fi
Matti Sarmela
kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto/ Valtakunnalliset keittämispalvelut. +358 (0)
400 940 884, matti.sarmela[at]hel.fi
Saija Toppila
tietopalveluneuvoja, Oulun yliopiston kirjasto, +358 (0)294 483 573, saija.toppila[at]oulu.fi