Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Näillä hankkeen wiki sivustoilla (Ajankohtaista, Blogit)
  • Ohjausryhmän ja projektin muistioilla
  • Sektori tapaamisissa
  • Kirjastoalan tapahtumissa


Airut-hanke juliste

Airut Project presentation 220209087 Kuopio Conference