Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • käynyt ilmi, että jollakin kirjastolla ollut vahingossa päällä asetus:

  DefaultLongOverdueLostValue 

  DefaultLongOverdueDays

 • Sen seurauksena kadonneet-tilaan menneet lainat eivät ole näkyneet asiakkailla.
 • Keskustellaan kokouksessa tarkemmin, mistä on kyse, ja vaikuttaako asiaan muutkin asetukset (Esimerkiksi KK:n omassa kannassa ei ole ollut tätä ongelmaa, vaikka ollut  myöhässä-tilaisia.)

Hankinnan tilanne?

 • ryhmälle esitetty kysymyksiä 24.11. — ei vielä vastauksia
 • tekniikan puolelta asia on nyt odottanut päivitysten valmistumista
 • ilman sopimuksia kirjastojen ja aineiston toimittajien välillä ei toteutusta voida tehdä ainakaan loppuun

Muita asioita

Seuraava kokous

...