Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 

Hankekuvaus

Varastokirjastossa on aloitettu AIRUT-hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa eri kirjastosektoreita palveleva asiakastoiminen Varastokirjaston aineiston kaukolainaus ja artikkelien välityspalvelu. Hankkeelle on myönnetty hankerahoitusta vuodelle 2022. Kansalliskirjasto on sitoutunut osallistumaan tähän hankkeeseen omalla työpanoksellaan. Sivun vasemmassa laidassa olevasta Organisaatio -kohdasta löydät tarkemmat tiedot hankkeen resursseista ja Yhteystiedot -kohdan alla on vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Viestintä -kohdassa on kuvattu AIRUT-hankkeen tiedotussuunnitelma, kuinka hankkeesta tullaan julkaisemaan tietoa kirjastosektoreille.

Airut-hankkeessa on suunnitteluvaiheessa tarkasteltavana useampia ratkaisumalleja. Kaikille malleille yhteistä on, että loppuasiakas voi selata Varastokirjaston aineistoa ja tehdä kaukolainapyynnön asiakasliittymässä. Hankkeen aikana valittu malli määritellään ja toteutetaan pilotoiden.

Hankkeen ensisijainen tavoite on Varastokirjaston aineiston helppo asiakastoiminen saavutettavuus ja käytettävyys.

Alustavat ratkaisumallit pohjautuvat avoimeen lähdekoodiin, mutta mahdollisuuksien mukaan selvitetään myös, onko tarjolla kirjastojärjestelmien välisen kaukotilaustoiminnon mahdollistavaa kaupallista järjestelmää. Lisäksi tarvittaessa perehdytään muihin avointa lähdekoodia käyttävien järjestelmien sopivuuteen hankkeessa. Hankkeessa hyödynnetään Jyväskylän kaupunginkirjaston VATI- ja ATTE-projektien toiminnallisia tuloksia ja selvityksiä.

Varastokirjaston AIRUT-hankkeen tärkeimmät tavoitteetAjankohtaista

Airut-hankkeen hankesuunnittelija valittu

Airut-hankkeen tiedote 1/2022

Airut-hankkeen tiedote 2/2022

Airut-hankkeen tiedote 3/2022

Airut-hanketta on esitelty näissä tapahtumissa:

 • KATVE-kokous 20.4.2022
 • ALMA-verkoston kokous 27.4.2022
 • Missä mennään? -tilaisuus 17.5.2022
 • Lapin AKE iltapäiväkahvit 19.5.2022
 • Tieteellisten KOHA-kirjastojen kokous 8.6.2022
 • Kirjastopäivät 15.-16.6.2022
 • Videoesitys Kuopio Conference tapahtumaan 7.-9.9. ( https://kuopio2022.univie.ac.at/home/)

Tulevia esittelyjä

 • Porvoon AKE KEHU-kahvit 6.10.2022

Tulevia esittelyjä

 • Kuopion AKE 15.11.2022 klo 13Blogi

Blog Posts
max3
contentexcerpts
Sivuston sisältö

Children Display
alltrue
depth1
styleh2