Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aurora-kirjastojen puheenvuoro / Sirpa Tuomisto, Kokkolan kaupunginkirjasto
Koha-Suomen kirjastojen puheenvuoro / Anna Viitanen, Turun kaupunginkirjasto
Korkeakoulukirjastojen puheenvuoro / Katja Hyvärinen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja Anne-Mari Salmela, Turun yliopiston kirjasto
Finnan puheenvuoro / Serafia Kari, Kansalliskirjasto
Melindan puheenvuoro / Minna Kantanen, Kansalliskirjasto

...