Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusan, Kansalliskirjaston ja Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa käsitellään musiikinkuvailun perusteita ja käytännön kuvailukysymyksiä, tutustutaan musiikinkuvailussa käytettäviin Finto-palvelun sanastoihin sekä hahmotellaan musiikinkuvailun asemaa tulevaisuudessa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille musiikkiaineiston kuvailijoille ja kuvailuasioista kiinnostuneille.

Ilmoittautuneet saavat tapahtuman jälkeen ovat saaneet linkin tallenteeseen tapahtumasta.

...