Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finna-tapaaminen

Zoomin testailu

9.45-10.00

Kannattaa varata aikaa ennen varsinaista sektoritapaamista tekniikan testaamiseen.

Ajankohtaista Finnassa

10.00 - 11.30

  • Lyhyitä tietoiskuja

Kehityksen ajankohtaiset

11.35 - 12.00

  • Demoja
  • Järjestelmäkohtaiset asia

  • Muuta kehityksessä

Kirjastojen kuulumisia

12.00 - 12.15

  • Osallistujien kuulumiset

  • Uudet yleiset kirjastot Finnassa

Iltapäivän ekstra

12.30 45 - 14.00

Esitys ja keskustelua yleisten kirjastojen ajankohtaisesta teemasta:

Oppimisen aineistot ja yleiset kirjastot

Ohjelma tarkentuu vielä.

...