Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Formula haravoi alkuperäisen metatiedon arkiston, kirjaston tai museon järjestelmästä, muuntaa sen Europeana Data Model (EDM) -formaattiin ja toimii repositoriona, josta Europeana puolestaan haravoi muunnetun metatiedon. Finnasta poiketen Formulassa ei ole käytössä hakuindeksiä (Solr), vaan metadatan tietovarasto (MongoDB). Aineiston haravointi tapahtuu OAI-PMH -protokollaa käyttäen samaan tapaan kuin Finnaankin. 

Formula ei valikoi Europeanaan tarjottavia tietueita, vaan Europeanaan vietävä aineistovalikoima aineistokokonaisuus muodostetaan arkiston, kirjaston tai museon omassa järjestelmässäFormulan kautta viedään vain aineiston kuvaileva metadata ja Europeana käy noutamassa digitaaliset objektit esim. esikatselukuvia varten suoraan organisaation tiedostopalvelimilta/kuvapalvelimilta HTTP/HTTPS-yhteydellä.