Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sisällönkuvailu / Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto; Outi Hintikka, Kirjastopalvelu ja Mona Lehtinen, Kansalliskirjasto. Puheenjohtajana Anneli Renfors, Kansalliskirjasto. Talonmies-Extra 20.10.2022  (tekstitys tulossa)2022.