Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Melindan tietueesta säilytetään:
  • Alephin sisäiset kentät: LOW, SID, STA jne.
  • Kentät, jotka ovat käytännössä kirjastokohtaisia, ja joita Alma ei koskaan kontribuoi Melindaan:
  • Kentät 579 ja 790
  • Kenttä 560506, jos sen 1. indikaattorin arvo on '1' ja siinä on osakenttä $f (tämä on testissä)
  • Kentät, joissa käytetään indikkaattorin arvoa 9
   • Kenttä 130, jos 2. indikaattorin arvo on 9
   • Kenttä 084, jos 1. indikaattorin arvo on 9
  • Erikoiskirjastojen kausijulkaisujen varastotietojen kentät
   • Kenttä 866, jos siinä on osakenttä $2
  • Kentät, joissa on replikoinnin ohjauskomentoja eli osakenttä $9
  • Kentät, jotka on merkitty organisaatiokohtaisiksi osakentällä $5

...