Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jäsenet:
             Kaisa Hypén (puheenjohtaja), yleiset kirjastot
             Tommi Harju, yliopistokirjastot
             Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
             Heli Kautonen, erikoiskirjastot
             Eeva Klinga-Hyöty, ammattikorkeakoulukirjastot
             Matti Sarmela, yleiset kirjastot
             Silja Saarikoski, ammattikorkeakoulukirjastot
             Anu  Anu Turunen, erikoiskirjastot
             Aija Vahtola, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
             Miia Willman (varapuheenjohtaja), yliopistokirjastot

...