Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Metatiedon eri osa-alueiden kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen  sekä kansallisesti että kansainvälisestija siitä tiedottaminen
 • Eri tietomallien, formaattien, kuvailusääntöjen ja kirjastojärjestelmien kehittämiseen osallistuminen
 • Käytännön kuvailun kansallinen ohjeistus, erityisesti Melinda metatietovarannon näkökulmasta:
  • RDA-kuvailuohjeet
  • MARC 21 -formaatin soveltaminen Melinda-kuvailussa
  • kirjastojen luettelointijärjestelmiin liittyvät määritykset
  • Melinda-tietokannan kirjastojärjestelmän luettelointiohjelman kehittäminen 
 • Kuvailuprosessien kehittäminen
  • metatiedon tasainen laatu, vaihdettavuus ja yhteentoimivuus taustajärjestelmästä riippumatta
  • automatisointi/puoliautomatisointi
 • Kuvailun koulutustarpeiden kartoitus ja koulutuksen suunnittelu