Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän tehtävä on kehittää Melindassa tapahtuvaa kuvailua, laatia kuvailuohjeita ja ylläpitää niitä. Samalla työryhmä toimii neuvonta- ja keskustelufoorumina kirjastojen kuvailevan metatiedon (luetteloinnin) parissa toimiville henkilöille ja muille kuvailusta kiinnostuneille. KUMEAn Kumean toimiala on laaja ja monitahoinen, joten yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa on tärkeää.

...