Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon. Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa. Kumea toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Kumean toimintaa koordinoi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.
Note
iconfalse
titleKuvailuohjeet siirretty uudelle sivustolle

RDA-sovellusohjeet ja aineistokohtaiset kuvailuohjeet on siirretty sivustolle RDA-kuvailu MARC 21 -formaatillaInfo
titleSeuraavat kokoukset

1529.11.2023 klo 910.1500-1116.15 etäkokous00 lähikokous
2913.1112.2023 klo 109.0015-1611.00 lähikokous15 etäkokous


Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fiAjankohtaista

Kumean RDA-ohjeet päivittetty 10/2019

Päivitettyjä ohjeita esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä esitys

Kumea-ryhmän edeltäjät:

Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011

Recently Updated

Navigate space

Page Tree Search

Page Tree
excerpttrue