Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon.  Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa.  KUMEA toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa.  KUMEAn toimintaa koordinoi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.

Info
titleSeuraavat kokoukset

15.12.2021 klo 9.15-11.15 etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - tavallinen kokous
16.12.2021 klo 12.00-14.00 etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - tavallinen kokous

Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fi


Ajankohtaista

KUMEAn RDA-ohjeet päivittetty 10/2019

Lista tehdyistä päivityksistä Korjaukset MARC 21 -sovellusoppaaseen

Päivitettyjä ohjeita esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä esitys

KUMEA-ryhmän edeltäjät:

Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011

Linkkejä

RDA Toolkit
MARC 21 -formaatti
MARC 21 -sovellusohje (RDA)


Fennican RDA-sovellusohje 20210323.pdf

Melinda-wiki
Melinda-tietokanta
Metatietosanasto 
Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokoukset
Kuvailuryhmien työpajat

Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohje (RDA)

Sisällönkuvailuopas

Toimijakuvailuohje
Recently Updated

Navigate space

Page Tree Search

Page Tree
excerpttrueKuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon.  Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa.  KUMEA toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa.  KUMEAn toimintaa koordinoi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.

Info
titleSeuraavat kokoukset

1.12.2021 klo 9.15-11.15 etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - tavallinen kokous
15.12.2021 klo 9.15-11.15 etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - tavallinen kokous
16.12.2021 klo 12.00-14.00 etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - tavallinen kokous

Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fi


Ajankohtaista

KUMEAn RDA-ohjeet päivittetty 10/2019

Lista tehdyistä päivityksistä Korjaukset MARC 21 -sovellusoppaaseen

Päivitettyjä ohjeita esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä esitys

KUMEA-ryhmän edeltäjät:

Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011

Linkkejä

RDA Toolkit
MARC 21 -formaatti
MARC 21 -sovellusohje (RDA)


Fennican RDA-sovellusohje 20210323.pdf

Melinda-wiki
Melinda-tietokanta
Metatietosanasto 
Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokoukset
Kuvailuryhmien työpajat

Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohje (RDA)

Sisällönkuvailuopas

Toimijakuvailuohje
Recently Updated

Navigate space

Page Tree Search

Page Tree
excerpttrue


...