Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon.  Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa.  KUMEA toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa.  KUMEAn toimintaa koordinoi Tiedonhallinnan ohjausryhmä.

 

Ajankohtaista

RDA-ohjeiden päivittäminen

KUMEA päivittää 2018 tehtyjä RDA-linjausten muutoksia ja kuvailun keventämis/sujuvoittamislinjauksia ohjeisiin.
Lista tähän mennessä tehdyistä päivityksistä Korjaukset MARC 21 -sovellusoppaaseen

Seuraavat kokoukset

:

 • 12

  11.

  6

  9.2019 klo 10

  .00-

  -16, Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

 • 9.10.2019 klo 10-16, Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

 • 6.11.2019 klo 10-16, Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

 • 11.12.2019 klo 10-16 - paikka vielä avoin

 

KUMEA-ryhmän postituslista kumea-posti(at)helsinki.fi.

KUMEA-ryhmän edeltäjät:
Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011LINKKEJÄ

RDA Toolkit
MARC 21 -formaatti
MARC 21 -sovellusohje (RDA)
RDA-sovelluohje.Fennica 24.4.2019.pdf
Melinda-wiki
Melinda-tietokanta
Metatietosanasto 


 

Recently Updated

Navigate space

Page Tree Search

Page Tree
excerpttrue