Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Puheenjohtajan valinta
  • Tosun 2021 läpikäynti
  • Tietoarkkitehtuurisuunnitelma ja arkiston viitearkkitehtuurikommentit
  • Kommentit kansallisarkiston viitearkkitehtuuriin
  • Tapahtumien siirto YSOsta Kantoon / Katerina Sornova ja Mikko Lappalainen
  • Paikan tietomallin käsittely