Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjasto on työstänyt Melinda-Alma-integraatiota yhteistyössä Suomen Alma-kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa. Integraation perustoiminnallisuudet ovat toiminnassa, mutta joidenkin lisätoimintojen osalta on vielä kehitettävää. Kansalliskirjasto lähetti Melinda-Alma-integraation palautekyselyt Almaan siirtyneiden kirjastojen kuvailijoille ja johtajille. Palautekyselyiden vastauksista on tehty raportti, jonka tuloksista kerrotaan tarkemmin tässä tiedotteessa. Koko raportti on luettavissa: Melinda-Alma-integraatiokyselyiden raportti.

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän toiminta jatkuu

...